Περιεχόμενα

Αρχική
Προηγούμενη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Απόφαση έγκρισης
Ιδρυτική Γ.Σ.
Ιδρυτικά μέλη

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, ’.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Διοικητικό Συμβούλιο

 

Εκλογές 4/5/2008

1. Πρόεδρος: Γιάννης Κοφινάς

2. Αντιπρόεδρος:Δαμιανός Βερόπουλος

3. Γενικός Γραμματέας: ’γγελοςΒλαχόπουλος

4. Ειδικός Γραμματέας: Αντώνης Κοιλάκος

5. Ταμίας: Σταύρος Ξυδέας

6. Έφορος: Όλγα Κωνσταντινίδη

7. Μέλος: Γιώργος H. Βενιζελέας

 

Εκλογές 18/2/2006

1. Πρόεδρος: Γιάννης Κοφινάς

2. Αντιπρόεδρος: Ηλίας Γρηγόρης

3. Γενικός Γραμματέας: Δαμιανός Βερόπουλος

4. Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Ξυδέας

5. Ταμίας: Μαρία Σταθάκου

6. Έφορος: Γιάννης Κυριακάκης

7. Μέλος: Χρήστος Παναγιωτόπουλος

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ.