Περιεχόμενα

Αρχική
Προηγούμενη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Απόφαση έγκρισης
Ιδρυτική Γ.Σ.
Ιδρυτικά μέλη

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, Ά.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852

 Αριθμός απόφασης 14/2003

ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σωματείο Ελλήνων Σπηλαιολόγων με την επωνυμία: ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με έδρα την ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της Επιστήμης, του Αθλητισμού και της Φυσιολατρίας στο χώρο των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών στην περιοχή δράσης, στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ
Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού εφαρμόζονται:

 • 3.1 Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιολογίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις.

 • 3.2 Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιοκατάδυσης.

 • 3.3 Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Διάσχισης φαραγγιών.

 • 3.4 Η συστηματική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, μελέτη και προστασία των σπηλαίων, βαράθρων φαραγγιών χερσαίων, ενάλιων, υποθαλάσσιων γενικά καρστικών μορφών της Λακωνίας, ιδιαίτερα του Ταϋγέτου του Πάρνωνα καθώς και της Ελλάδας, η αξιοποίησή τους από πλευράς υπογείου πλούτου επιστημονικά και τουριστικά με ήπια ανάπτυξη, συστηματική διάδοση της Σπηλαιολογίας στη Χώρα μας, καθώς και η ανάπτυξη της Αθλητικής Σπηλαιολογίας, χερσαίας και υποβρύχιας.

 • 3.5 Η εφαρμογή και διάδοση της διεθνούς αντίληψης και πρακτικής για ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη της γεωμορφολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • 3.6 Η ενεργός εμπλοκή του συλλόγου σε θέματα προστασίας των σπηλαίων, φαραγγιών και γενικότερα της Φύσης, είτε μόνος του και με την πρωτοβουλία του, είτε με την συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

 • 3.7 Η διάδοση του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς με την συνεργασία των αντίστοιχων διεθνών ή κρατικών και μη κρατικών φορέων.

 • 3.8 Η συνεργασία με αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Σπηλαιολογικά- Αθλητικά- Φυσιολατρικά Σωματεία Ελληνικά και ξένα.

 • 3.9 Η συμμετοχή με φορείς και Κρατικές Υπηρεσίες στην Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια των περιοχών δράσης, ιδιαίτερα του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα.

 • 3.10 Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την άνοδο του πνευματικού, πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του, καθώς και των κατοίκων των περιοχών δράσης του σωματείου και ιδιαίτερα της Λακωνίας.

 • 3.11 Η διοργάνωση ή συμμετοχή τοπικών, πανελληνίων ή και διεθνών Σπηλαιολογικών συναντήσεων- σεμιναρίων- συνεδρίων για την ανταλλαγή επιστημονικών, αθλητικών και φυσιολατρικών απόψεων.

 • 3.12 Η έκδοση περιοδικού- εντύπου βιβλίου, όπου θα δημοσιεύονται οι σχετικές Σπηλαιολογικές εργασίες Αθλητικού και Επιστημονικού ενδιαφέροντος, επίσης και οι τοπικές και οι διεθνείς ειδήσεις, καθώς και η κατασκευή ιστοσελίδας.

 • 3.13 Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής εμπλουτισμός αρχείου σπηλαίων του Ταϋγέτου του Πάρνωνα και της Χώρας γενικότερα.

 • 3.14 Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής ενημέρωση βιβλιοθήκης, σχετική με τα αντικείμενα του σωματείου.

 • 3.15 Η παραγωγή και συλλογή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών Σπηλαιολογικού, Αθλητικού, Επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

 • 3.16 Η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση εκθεσιακού χώρου που θα επιδεικνύεται τόσο με διαφάνειες- φωτογραφίες, όσο και με εκθέματα Σπηλαιολογικού περιεχομένου όπως: Γεωλογικά, Βιοσπηλαιολογικά, Αρχαιολογικά κ.λ.π.

 • 3.17 Η οργάνωση σεμιναρίων για εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών σε Σπηλαιολογικά, Αθλητικά και Επιστημονικά θέματα.

 • 3.18 Η δημιουργία και διατήρηση σε συνεχή ετοιμότητα ομάδας Διάσωσης, Σπηλαιοβοήθειας και Σπηλαιοδιάσωσης, ώστε να μπορεί να δράσει ή και να συνεργαστεί με Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισμούς και παρεμφερή σωματεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου και όταν χρειαστεί.

 • 3.19 Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία Ξενώνων-Καταφυγίων, Σπηλαιολογικών Κέντρων και Σπηλαιολογικών Πάρκων σε περιοχές Σπηλαιολογικού και ευρύτερου Γεωλογικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 • 3.20 Η ίδρυση στη Σπάρτη ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ
Πόροι του σωματείου είναι :

 • 4.1 Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

 • 4.2 Η ετήσια συνδρομή των μελών.

 • 4.3 Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών προς το σωματείο.

 • 4.4 Οι δωρεές και γενικά οι επιχορηγήσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείου του σωματείου.

 • 4.5 Τα έσοδα από πολιτιστικές, Αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του σωματείου.

 • 4.6 Οι κληρονομιές και τα κληροδοτήματα προς το σωματείο.

 • 4.7 Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικού- εντύπου- βιβλίου ,ημερολογίων ,τουριστικών καρτών, κ.λ.π.

 • 4.8 Οι τόκοι του κεφαλαίου.

 • 4.9 Και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμα αίτια και εγκρίνεται από το Δ.Σ. αρκεί να μην γίνεται υπό όρους αντίθετους προς τους σκοπούς του σωματείου.

Οι ΠΟΡΟΙ διατίθενται ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. ,όταν πρόκειται για κινητές αξίες, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται για ακίνητες περιουσίες.
Οι ΠΟΡΟΙ διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και προαγωγή του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗΜΑ
Η Σφραγίδα απεικονίζει τον Θεό Ποσειδώνα κρατώντας τρίαινα. Περιμετρικά, εξωτερικά στο επάνω μέρος αναγράφεται ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ και κάτω Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Εσωτερικά αναγράφεται στο επάνω μέρος αυτής ΤΑΫΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΑ και κάτω το έτος ίδρυσης 2002.

Το Σήμα απεικονίζει σπήλαιο με σταλακτίτες και νερά που απορρέουν και προέρχονται από την καταβόθρα της Νεστάνης ,ενώ ο Εξερευνητής αυτής Ποσειδών εξέρχεται από τον Ανάβαλο με το άρμα του που σύρουν λευκοί ίπποι για να τον οδηγήσουν στον Αργολικό και από εκεί στους ωκεανούς.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του σωματείου είναι ΕΝΕΡΓΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
Εγγράφονται μέλη του σωματείου όλοι όσοι έχουν τα από τον νόμο οριζόμενα προσόντα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, δεν έχουν καταδικασθεί για οποιεσδήποτε ατιμωτικές πράξεις και έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε.
ΕΝΕΡΓΑ μέλη του σωματείου είναι όσα συμμετέχουν στις Αθλητικές Σπηλαιολογικές δραστηριότητες και μετέχουν ενεργά για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του σωματείου ορίζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
Το δικαίωμα εγγραφής μέλους του σωματείου ορίζεται σε ΕΥΡΟ 10 (δέκα).
Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε ΕΥΡΟ 25(εικοσιπέντε).
Εξαιρούνται ετήσιας συνδρομής μόνο οι στρατευμένοι.
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του για δύο συνεχόμενα χρόνια και αρνείται να την καταβάλει μετά από έγγραφη πρόσκληση διαγράφεται από τη δύναμη του σωματείου.
Επανεγράφεται μετά από αίτησή του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Παραιτείται από μέλος του σωματείου οποιοσδήποτε το ζητήσει έγγραφα, αφού προηγουμένως τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητές του έναντι του σωματείου και αφού επικυρωθεί η πράξη από την Γενική Συνέλευση.
Όλα τα μέλη του σωματείου εφοδιάζονται με προσωπική ταυτότητα μέλους του σωματείου που φέρει τη φωτογραφία του και την σφραγίδα του συλλόγου και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ΕΝΕΡΓΑ μέλη του σωματείου, εφόσον είναι εντάξει στις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του σωματείου δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ και η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ διαχείριση του σωματείου, είναι έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 7 (επτά) μέλη που εκλέγονται από Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου με ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.
Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά.
Τα μέλη του σωματείου μπορούν να ελέγχουν κάθε στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από Σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. γράφονται σε κατάλογο μετά από αίτησή τους το αργότερο 20 (είκοσι) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ο κατάλογος δε, κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του σωματείου και υπάρχει και στην αίθουσα των συνελεύσεων.
Τα επτά μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενήργησε τις εκλογές, μετά επτά μέρες από τη διεξαγωγή τους, για την ανάδειξη ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γενικού
Γραμματέα, ενός Ταμία, ενός Εφόρου, ενός ειδικού γραμματέα και ενός Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αντιπροσωπεύει το σωματείο ενώπιον Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, διευθύνει τις Συνεδριάσεις και υπογράφει τα εντάλματα και τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ τηρεί τα αρχεία του σωματείου, την αλληλογραφία, την σφραγίδα και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, τα έγγραφα και τα πρακτικά του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον ειδικό γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ διαχειρίζεται υπεύθυνα την κινητή περιουσία του σωματείου. Πληρώνει τα εντάλματα και γενικά τις δαπάνες του σωματείου που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνει κάθε στιγμή σε αυτό την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΟΡΟΣ
Ο ΕΦΟΡΟΣ φροντίζει για την αγορά και την συντήρηση κάθε σπηλαιολογικού υλικού του σωματείου. Διοργανώνει σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου τις εξερευνητικές αποστολές και όλες γενικά τις εκδηλώσεις του σωματείου.
Ο έφορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των σπηλαιολογικών υλικών σε κάθε μέλος του σωματείου που θα του το ζητήσει και συγκατατίθεται για την απομάκρυνσή του από το κτίριο του σωματείου μόνο μετά από υπεύθυνη αιτιολογία.
Κάθε φορά ή απώλεια υλικού του σωματείου βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε.
Ο έφορος για την πραγματοποίηση του έργου του συνεργάζεται με τον σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο Σπηλαίων και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του.
Ο Σύμβουλος τηρεί το αρχείο εξερευνήσεων- αποστολών και συνεργάζεται με τον Έφορο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. για ανάλογα θέματα

ΑΡΘΡΟ 17
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Δ.Σ. και γενικά από τα μέλη προς το σωματείο είναι άμισθες. Τα έξοδα των σπηλαιολογικών αποστολών και εξερευνήσεων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη, τουλάχιστον μέχρις ότου το αποθεματικό κεφάλαιο του σωματείου δεν είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο των περιουσιακών του στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα με θέματα τρέχουσας φύσης και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους ισολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης και των δραστηριοτήτων του σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του σωματείου και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Μέλος του Δ.Σ., εκπίπτει του αξιώματος, όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συνελεύσεις γίνονται μία κάθε χρόνο με πρόσκληση των μελών του σωματείου ατομικά και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.
Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων λογίζεται όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων καθορίζονται από το Δ.Σ. όταν ζητηθούν από το 1/3 των μελών του σωματείου. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν ζητηθούν από το Δ.Σ. ‘η το 1/3 των μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή από 10 και πλέον μέλη του σωματείου όταν ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρότερος του 1/20 των μελών του σωματείου.
Κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη Δ.Σ. εκλέγεται συγχρόνως και τριμελής ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με θητεία ίσου χρόνου με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση για τον χρόνο της θητείας της και για όλα τα θέματα που έλεγξε στο χρόνο αυτό.
Εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες μπορούν να συγκαλούνται από το Δ.Σ. του σωματείου συγκεντρώσεις για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα προκύπτοντα προβλήματα τα σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι πάντοτε μυστική για θέματα αρχαιρεσιών ή εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. Οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου γίνεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για αυτό το λόγο και μετά από απόφαση των ¾ του συνόλου των μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ του σωματείου αποφασίζει : α) κατά τον Νόμο, β) όταν ο αριθμός των μελών του σωματείου μειωθεί κάτω των δέκα (10) και γ) όταν ζητηθεί από τα ¾ των μελών του σωματείου και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Διαλυμένου του σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τον Νόμο και η τυχόν απομένουσα περιουσία του περιέρχεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

ΑΡΘΡΟ 23
Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μέσα στα πλαίσια του Νόμου και σχετικά πάντοτε με τους σκοπούς του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24
Για την απόκτηση από το σωματείο ακίνητης ή κινητής περιουσίας σημαντικής αξίας απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου και η εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη του σωματείου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 25
Το Επταμελές Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο Εξελέγη για ΕΓΚΡΙΣΗ του καταστατικού από το Πρωτοδικείο μέχρι και την διενέργεια των εκλογών, αποτελείται από τα ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

 • Κοφινά Γιάννη, κάτοικος Αθήνας, καταγωγή Μολάοι Λακωνίας.

 • Μπιλλίνη Χαράλαμπου, κάτοικος Νεαπόλεως, καταγωγή Νεάπολη Λακωνίας.

 • Κυριακάκη Γιάννη, κάτοικος Ασωπού, καταγωγή Ασωπός Λακωνίας.

 • Σάκκαρη Περικλή, κάτοικος Νιάτων, καταγωγή Νιάτα Λακωνίας.

 • Παναγιωτόπουλο Χρήστο, κάτοικος Μον/σίας, καταγωγή Γορτυνία Αρκαδίας.

 • Ξυδέα Κώστα, κάτοικος Σαϊδώνας, καταγωγή Σαϊδώνα Μεσσηνίας.

 • Ξανθάκη Αθηνά, κάτοικος Καλαμάτας, καταγωγή Καστάνια Σμήνους Λακωνίας.

ΑΡΘΡΟ 26
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 26 άρθρα, διαβάστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε σήμερα 2/11/2002 από την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που συγκλήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αρεόπολης του Δήμου Οιτύλου Λακωνίας για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, για την εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Σπάρτης, με παρόντα τα κάτωθι υπογεγραμμένα ιδρυτικά μέλη.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ.