ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Περιεχόμενα

Αρχική
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Απόφαση έγκρισης
Ιδρυτική Γ.Σ.
Ιδρυτικά μέλη

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, ’.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Ο Όμιλός μας

 

Είναι ένας από τους ελληνικούς σπηλαιολογικούς συλλόγους με πλούσια δράση σε όλη την χώρα και κύρια περιοχή σπηλαιοέρευνας στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα. Με έδρα την Σπάρτη σε γραφεία φιλοξενούμενα στην EXPRESS SERVICE, καθώς επίσης και στην Αθήνα, εξορμά με ζήλο για τις υπόγειες ανακαλύψεις. Με υπευθυνότητα για την ανάπτυξη της σπηλαιολογίας, της προστασίας των σπηλαίων και του περιβάλλοντος και για το όφελος των τοπικών κοινωνιών δίνει καθημερινούς αγώνες. Βρίσκεται ακόμη και στην πρώτη γραμμή με ειδικό όχημα για την πυροπροστασία. Διοργάνωσε με επιτυχία την 9η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στη Μονεμβασία τον Σεπτέμβριο του 2006.