Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Στόχοι - Ενέργειες

Συντήρηση, προβολή και ανάδειξη των σπηλαίων στον Δήμο Βοιών, Ν. Λακωνίας

Το Σχέδιο έχει ως βασικό στόχο την συντήρηση, ανάδειξη και προβολή των περίπου 25 σπηλαίων στην περιοχή του Δήμου Βοιών. Αναλυτικά επιμέρους στόχοι της δράσης είναι:

1. Η ενίσχυση της απασχόλησης με την θέση εργασίας η οποία δημιουργείται.
2. Καθαρισμός, συντήρηση και ανάδειξη υπαρχόντων σπηλαίων της περιοχής.
3.  Διευκόλυνση της πρόσβασης στα σπήλαια αυτά.
4. Συντονισμός δράσης φορέων στην αρμοδιότητα των οποίων περιλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο τα σπήλαια (τοπικής και κεντρικής διοίκησης, Εφορία Σπηλαιολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας του ΥΠ.ΠΟ, Εφορία Αρχαιοτήτων, Νομαρχία κτλ) σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των σπηλαίων.
5. Δικτύωση και συνεργασία του Σπηλαιολογικού Ομίλου Ταϋγέτου-Πάρνωνα « Ο Ποσειδών» με άλλους σπηλαιολογικούς συλλόγους εντός και εκτός Ελλάδας.
6. Στην ενεργοποίηση των εθελοντών να συμμετέχουν στην προστασία και αξιοποίηση των σπηλαίων.
7. Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τόπου.

Έτσι, θα αξιοποιηθεί η φυσική κληρονομιά του δήμου Βοιών και της ευρύτερης περιοχής ικανοποιώντας την ανάγκη του ντόπιου πληθυσμού για προώθηση της ιστορικής σημασίας και οικονομικής δραστηριότητας του τόπου.

 

Το Σχέδιο επικεντρώνεται στις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες που αναφέρονται ως εξής:

1. Ορισμός ενός υπευθύνου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος και σύσταση δομής (γραφείου).
2. Εντοπισμός με GPS των σπηλαίων του δήμου Βοιών, καταγραφή και χωροθέτηση αυτών (ταυτοποίηση σε υπάρχοντες γεωγραφικούς χάρτες).
3. Συλλογή και αρχειοθέτηση υπάρχοντος και δημιουργία νέου φωτογραφικού, ψηφιακού και άλλου πληροφοριακού υλικού για τα σπήλαια αυτά.
4. Μέτρηση του ανάγλυφου των σπηλαίων και δημιουργία χαρτών και κατηγοριοποίηση των σπηλαίων με βάση διεθνή δεδομένα (οριζόντιο ή βάραθρο, επισκέψιμο/περιπατητικό ή όχι ωραίο ή όχι κτλ).
5. Κατασκευή μεγάλου χάρτη στο κέντρο (λιμάνι) της Νεάπολης για τα σπήλαια της περιοχής.
6. Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου (έκδοση σε 3.000 αντίτυπα αλλά και διαθέσιμου και στο διαδίκτυο) και αποστολή του σε σχολεία, συλλόγους και οργανώσεις.
7. Επιτόπια ενημέρωση σε σχολεία αλλά και άλλους δημόσιους χώρους της περιοχής με χρήση πολυμέσων.
8. Δικτύωση με σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς συλλόγους και άλλους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε αυτούς.
9. Διοργάνωση εξερευνητικών εκδρομών με επιστήμονες σπηλαιολόγους από άλλα μέρη της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
10. Διοργάνωση δράσης καθαρισμού  σπηλαίων με την εθελοντική συμμετοχή σχολείων της περιοχής.

Καθώς οι προαναφερθείσες δράσεις είναι σύμφωνες με τα άρθρα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κρίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της περιοχής.