Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Δολίνες Μεζάπου

Από τους σύγχρονους δορυφορικούς χάρτες επισημάναμε στη περιοχή από το Μέζαπο μέχρι το ακρωτήριο Τηγάνι αρκετά γεωλογικά φαινόμενα που έδειχναν σαν δολίνες και κάθετα κατεβάσματα του εδάφους. Σε τέτοιου είδους περιοχές αναζητούμε την ύπαρξη σπηλαίων και βαράθρων. Με την παρατήρηση αυτή αποδείχτηκε πράγματι κατά την διάρκεια της έρευνάς μας, ότι υπάρχουν διάφορα μικρά σπήλαια στη περιοχή. Μερικά τα χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για μαντριά και υπάρχουν υπολείμματα πεζουλιών. Σε μερικά σημεία των σπηλαίων παρατηρήθηκαν και αποκολλήσεις πέτρας καθώς επίσης επισημάνθηκαν και μερικά λατομεία κοντά σε αυτά.