ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Κουκούρι

Λίγα μέτρα δεξιά, πριν τερματίσει ο χωματόδρομος, στο κόλπο Κουκούρι υπάρχουν δύο είσοδοι στο λιμναίο σπήλαιο Κουκούρι. Η μια είναι χαμηλός διάδρομος   με κατασκευή σκαλιών για την καλύτερη πρόσβαση και οδηγεί σε πατάρι, που επεκτείνεται αριστερά. Στην απέναντι πλευρά υπάρχει νερό της λίμνης που βαθαίνει και χρειάζεται σπηλαιοκατάδυση.

Δεξιά και πάνω στην οροφή εισέρχεται φως από την δεύτερη είσοδο που είναι πηγάδι και χρησίμευε για τη λήψη νερού από τους βοσκούς για τα ζώα τους. Ο διάκοσμος της αίθουσας είναι μπεζ-καφέ και πλούσιος.

Μερικά βράχια αναδύονται από την επιφάνεια της λίμνης. Η παράδοση αναφέρει ότι οι πειρατές άκουσαν τον κόκορα που έκραξε οπότε επισήμαναν τους κρυμμένους στο σπήλαιο. Έριξαν αναμμένο θειάφι και πυρίτιδα από το πηγάδι και τους σκότωσαν. Από τότε το σπήλαιο ονομάστηκε Κουκούρι καθώς και ο κόλπος.