ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Σπήλαιο Βούγιωργη

 

Στον κόλπο ’ρτση ο δρόμος κοντά στην ακτή στρίβει λίγο αριστερά. Από εκεί σε 15 λεπτά φτάνουμε σε μικρή εσοχή της θάλασσας, όπου τα βράχια επάνω στην ακτογραμμή είναι λευκά. Εκεί υπάρχει η μικρή είσοδος στο σπήλαιο που στην αρχή υπάρχει νερό βάθους 40 εκατοστών. Ανηφορικός διάδρομος διανοίγεται σε μεγάλη αίθουσα που στη συνέχεια προεκτείνεται κατηφορικά και τελειώνει. Έχει μεγάλο ύψος οροφής. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν γκουρ με νερό. Ο πλούσιος διάκοσμος έχει χρώμα σοκολατί.

 

’λλες πληροφορίες:
http://www.gianniskofinas.com/spilaia/vougiorgi/voug.htm
http://www.mani.org.gr/spilaia/vougiorgi/voug.htm