Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Σπήλαιο «Βονά» Σαϊδόνας

Θέση. Μετά την Σαϊδόνα και στον δρόμο που οδηγεί στη διασταύρωση για το δάσος της Βασιλικής και το Ξωχώρι, λίγο πριν τα πυργομονάστηρα της Βαϊδενίτσας και του Σαμουήλ (σε απόσταση 1.000 περίπου μέτρα από το χωριό που από πολύ παλιά είχε χρησιμοποιηθεί ως στάνη και πρόχειρη κατοικία βοσκών) υπάρχει το μικρό σπήλαιο «Βονά». Είναι στα δεξιά του δρόμου και απαιτείται η ανάβαση στο πρανές, και μέσα από την πυκνή βλάστηση, ώστε να εμφανιστεί μεγάλος βράχος με το άνοιγμα της εισόδου δίπλα του.

Περιγραφή. Κατηφορικός μικρός διάδρομος με σκαλοπάτια πρόσβασης οδηγεί σε αίθουσα, που με πεζούλι 6,80 μ. χωρίζεται σε δύο επίπεδα για καλλίτερη χρήση. Απέναντι της εισόδου υπάρχει πέρασμα, που συνεχίζει κατηφορικά για λίγα μέτρα και τελειώνει.

Παρατηρούνται δολιχόποδα, γυμνοσάλιαγκες, αράχνες και σκελετός μικρού ζώου. Απέναντι της εισόδου υπάρχει πλευρικός διάκοσμος.

Αναφορές. Οι κάτοικοι της Σαϊδόνας αναφέρουν το γεγονός, ότι κατά την υποχώρηση των ’γγλων στρατιωτών το 1941 και ενώ γερμανικά αεροπλάνα τους πολυβολούσαν, ο δάσκαλος του χωριού Ηλίας Σπαντιδέας του Νικόλαου οδήγησε τους μαθητές του σε αυτό το σπήλαιο, για καλύτερη προστασία. Μερικοί εναπομείναντες ’γγλοι στρατιώτες, κρύφτηκαν για κάποιες ημέρες σε αυτή τη σπηλιά, τροφοδοτούμενοι με τα απαραίτητα από τους κατοίκους του χωριού.

Εκεί κρυβόταν για αρκετό διάστημα και ένας τουρκοκύπριος λοχίας του Αγγλικού στρατού με το παρατσούκλι «Μαύρος», τον οποίο τελικά εκτέλεσαν οι κατακτητές.