Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Περιεχόμενα

Αρχική
Δήμος Λεύκτρου
Δήμος Κοντοβάζαινας

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, Ά.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Σχέδια Δράσης Β΄κύκλος

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  του Γ’ Κ.Π.Σ., το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας -Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων- ανακοίνωσε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είχαν αντικείμενο δράσης σχετικό με τους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλός μας είχε δικαίωμα υποβολής σχετικών προτάσεων δράσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά.

Έτσι, το Νοέμβριο του 2007, ο Σπηλαιολογικός όμιλος Ταϋγέτου - Πάρνωνα "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" υπέβαλλε αίτηση για την υλοποίηση δύο (2) σχεδίων δράσης, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» (Β’ Κύκλος).

Τον Ιανουάριο του 2008 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και τα δύο υποβληθέντα σχέδια δράσης, εγκρίθηκαν από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Η υλοποίηση των δύο παρακάτω σχεδίων δράσης ξεκίνησε την 1η Φεβρουαίου 2008 και λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2008: