Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Περιεχόμενα

Αρχική
Προηγούμενη

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, ’.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Σπήλαια στο Δήμο Λεύκτρου

ΑΡ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΒΑΡΑΘΡΟ

1

ΘΑΛΑΜΕΣ

 

ΠΡΟΠΑΝΤΗ ΘΩΜΕΑ

2

ΘΑΛΑΜΕΣ

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Ή ΣΚΥΛΑΚΑ

3

ΘΑΛΑΜΕΣ

 

 

4

ΜΗΛΙΑ

 

ΜΠΟΖΙΡΙΑ

5

ΜΗΛΙΑ

 

ΔΡΑΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΑ

6

ΜΗΛΙΑ

 

ΑΡΚΙΤΟΒΑ

7

ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙ

 

ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑ ΤΣΑΠΑ

8

ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙ

ΤΡΟΥΠΑ

 

9

ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙ

ΠΕΙΡΑΤΗ

 

10

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ

 

ΤΙΜΟΘΕΟΥ

11

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΚΡΕΜΟΣ

12

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΡΙΑΡΙΟΥ

 

13

ΠΡΟΣΗΛΙΟ

 

ΑΓΓΛΟΥ/ ΛΟΥΚΑ

14

ΠΡΟΣΗΛΙΟ

ΤΡΕΜΠΕΝΙΑ

 

15

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΚΡΕΜΟΣ

16

ΣΑΪΔΟΝΑ

ΒΟΝΑ

 

17

ΕΞΩΧΩΡΙ

 

ΒΥΘΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΑΣ

18

ΣΑΪΔΟΝΑ

 

ΧΑΟΣ ΝΟΚΟΛΟΥ

19

ΕΞΩΧΩΡΙ

ΝΈΟ ΑΝΩΝ

ΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

20

ΕΞΩΧΩΡΙ

ΠΗΓΗ ΒΟΝΑ

 

21

ΠΛΑΤΣΑ

ΑΝΩΝΥΜΟ

 

22

ΠΛΑΤΣΑ

ΑΪ ΝΙΚΟΛA