Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Εξέλιξη Σχεδίου Δράσης

Ιανουάριος - Μάρτιος

 • Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 1 πραγματοποιήθηκαν:

 • Διενεργήθηκε έρευνα για τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 • Προσλήφθηκε στις 1/2/2008 ένα άτομο (Α), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 • Οργάνωση γραφείου στην Καρδαμύλη όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης και ορισμός υπευθύνου για το σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

 • Πραγματοποιήθηκε έρευνα για την εξεύρεση στοιχείων, σχετικά με τα σπήλαια και βάραθρα της περιοχής.

 • Καταγράφηκαν τα σπήλαια που ήδη έχουν εξερευνηθεί από τον Όμιλο και εντοπίστηκαν τυχόν ελλείψεις, όπως χαρτογράφηση, στίγμα GPS, φωτογραφικό υλικό κλπ.

 • Πρώτες επαφές με ομάδα εθελοντών και άλλους φορείς.

 

 

Απρίλιος – Ιούνιος

 • Στο πλαίσιο του σχεδίου 1 πραγματοποιήθηκαν:

 • Εκμάθηση λειτουργίας του GPS από το εργαζόμενο άτομο, εντοπισμός σπηλαίων με τη χρήση του GPS και χαρτογράφηση αυτών.
 • Ανάβαση στο Αϊ Λια Ταυγέτου στις 20/7/2008 και καταγραφή των σπηλαίων στο δάσος της Βασιλική. Άσκηση πυρόσβεσης στον Αϊ Παντελεήμονα όπου υπάρχει το πυροφυλάκιο.
 • Συλλογή και αρχειοθέτηση φωτογραφικού, ψηφιακού και άλλου υλικού για ορισμένα σπήλαια της περιοχής.
 •  
 • Οργάνωση τριών, τουλάχιστον, σπηλαιολογικών αποστολών, κατά τις οποίες θα ερευνηθούν, θα φωτογραφηθούν, θα πραγματοποιηθεί μέτρηση του ανάγλυφου των σπηλαίων και δημιουργία χαρτών με στοιχεία, όπως το όνομα του σπηλαίου, αν είναι οριζόντιο ή βάραθρο, περιπατητικό ή όχι, στοιχεία για τον διάκοσμο κάθε σπηλαίου, τυχόν λαογραφικά στοιχεία κ.ά.
 • Οργάνωση της δικτύωσης του Ομίλου μας με άλλους σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς συλλόγους ή και άλλους ενδιαφερόμενους Συλλόγους ή Φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω ανταλλαγής πληροφόρησης.
 • Οργάνωση της συμμετοχής των εθελοντών στην προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων μέσω της διοργάνωσης εκδρομών με παιδιά για τον καθαρισμό τους.
 • Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του φορέα υλοποίησης με τις νέες δράσεις, που θα περιλαμβάνει και πληροφορίες για το ανάγλυφο των

 

Ιούλιος –Σεπτέμβριος

 • Δόθηκε η άδεια από την αρμόδια Εφορεία Σπηλαιολογίας για τα υπό ανάδειξη σπήλαια στο Δήμο Λεύκτρου.
 • Την Κυριακή 3/8 πραγματοποιήθηκε προβολή στο Δ.Δ. Μηλέα Δήμου Λεύκτρου στο θέατρο Μάνης «Κώστας Καζάκος» για τα σπήλαια του Δήμου Λεύκτρου. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου.
 • Την Δευτέρα 4/8 προβολή στη Μεταμόρφωση Μολάων για τα σπήλαια του Δήμου Λεύκτρου και του Δήμου Οιτύλου.
 • Συλλογή και αρχειοθέτηση φωτογραφικού, ψηφιακού και άλλου υλικού για ορισμένα σπήλαια της περιοχής
 • Οργανώθηκαν τρεις, σπηλαιολογικές αποστολές, κατά τις οποίες ερευνήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και πραγματοποιήθηκε μέτρηση του ανάγλυφου των σπηλαίων. Αποτυπώθηκαν σε χάρτη διάφορα στοιχεία, όπως το όνομα του σπηλαίου, αν είναι οριζόντιο ή βάραθρο, περιπατητικό ή όχι, στοιχεία για τον διάκοσμο κάθε σπηλαίου, τυχόν λαογραφικά στοιχεία κ.ά.
 • Συνεχίστηκε η δικτύωση του Ομίλου μας με τον αντίστοιχο σπηλαιολογικό Όμιλο Sparviere στην ορεινή Καλαβρία της Νότιας Ιταλίας, ο Πρόεδρος του οποίου είναι Δήμαρχος της Alessandria del Carretto (1000 μ) στην ορεινή Καλαβρία κ. Nino La Rocca, στη Μεγάλη Ελλάδα. Μέλη των δύο Ομίλων εξερεύνησαν σπήλαια της περιοχής και διέσχισαν το φαράγγι  Raganello. Μέλη του εν λόγω Ομίλου θα έλθουν το 2009 για κοινή εξερεύνηση σπηλαίων και διάσχισης φαραγγιών, όπως άλλωστε γίνεται τα πέντε τελευταία χρόνια.

 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Στο πλαίσιο του σχεδίου 1 θα πραγματοποιηθούν:

 • Προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού.

 • Οργάνωση και αρχειοθέτηση φωτογραφικού, ψηφιακού και άλλου υλικού.

 • Ολοκλήρωση των σπηλαιολογικών αποστολών, κατά τις οποίες θα ερευνηθούν, θα φωτογραφηθούν, θα πραγματοποιηθεί μέτρηση του ανάγλυφου των υπολειπόμενων σπηλαίων και δημιουργία χάρτη με στοιχεία, όπως το όνομα του σπηλαίου, αν είναι οριζόντιο ή βάραθρο, περιπατητικό ή όχι, στοιχεία για τον διάκοσμο κάθε σπηλαίου, τυχόν λαογραφικά στοιχεία κ.ά.

 • Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του φορέα υλοποίησης με τις νέες δράσεις, που θα περιλαμβάνει και πληροφορίες για το ανάγλυφο των σπηλαίων, το βαθμό δυσκολίας κλπ.

 • Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου (διαθέσιμου και στο διαδίκτυο) και αποστολή του σε συλλόγους και οργανώσεις σπηλαιολόγων, ορειβατών, αλλά και σχολεία.

 • Επιτόπια ενημέρωση στα σχολεία και σε άλλους δημόσιους χώρους με χρήση πολυμέσων.

 • Κατασκευή μεγάλου χάρτη στο κέντρο της Καρδαμύλης για τα σπήλαια της περιοχής.