Περιεχόμενα

Αρχική
Προηγούμενη
Μπάμπολα
Σπήλαιο Ιμπραήμ
Σπήλαιο Μιχάλη
Σπήλαιο Μύρου
Παλιόχωρας
Σπήλαιο Σάρου
Αγίας Βαρβάρας

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, Ά.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Δίδυμο σπήλαιο Παλιόχωρας

Αρχείο Ε.Σ.Ε. αριθμός 1076-1077

Κείμενο Άννας Πετροχείλου - Επιμέλεια Γιάννης Κοφινάς.

Το δίδυμο σπήλαιο Παλιόχωρας βρίσκεται στο τέλος δεξιά της ανατολικής πλευράς του όρους Μπαμπόλα, σε ύψος 400μ. περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας προς βορά του χωριού Βρύση της κοινότητας Κυπαρισσιού επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, και σε απόσταση 40 λεπτά από το δρόμο. Το σπήλαιο διαιρείται σε τρία τμήματα Το αριστερό (1076) πριν την είσοδό του είναι αρκετά ανηφορικό. Έχει μήκος 25μ., πλάτος στην είσοδο 12μ. ύψος οροφής σε μεν την είσοδο 7μ. σε δε το υπόλοιπο τμήμα του 4μ. Αποτελείται από ένα κυρίως θάλαμο στο κέντρο του οποίου προεξέχει τεράστιος χαμηλός βράχος, σε δε το δεξί τμήμα του δαπέδου διακρίνονται σαφή ίχνη τεχνητής συλλογής νερού. Συνεχίζει διάδρομος με ογκόλιθους αριστερά και βράχο δεξιά, που καταλήγει σε θαλαμίσκο σε ύψος 1,5μ. Το μεσαίο τμήμα 9αρ.1077 είναι και αυτό πριν την είσοδό του ανηφορικό, όπως επίσης και το εσωτερικό του. Η προσπέλασή του γίνεται από λαξευτή κλίμακα στο βράχο. Αποτελείται από ένα θάλαμο μήκους 20,. Πλάτους 10μ. και ύψος 8μ. που καταλήγει στα 2μ. Η υψομετρική διαφορά από την είσοδο μέχρι το τέλος είναι 9μ. Παρά την είσοδο αριστερά σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση δεξαμενή χωρίς νερό, εν μέρει λαξευτή και στο υπόλοιπο χτιστή. Αυτή τροφοδοτείται με νερό από τα από πάνω της μικρά τεχνητά αυλάκια, που μεταφέρουν το λίγο ρέον νερό κατά τους χειμερινούς μήνες, και από τη σταγονοροή των σταλακτιτών που είναι πάνω από τα αυλάκια. Στο κέντρο του θαλάμου αριστερά και πάνω από τη δεξαμενή υπάρχει εξώστης και στο τέλος αρκετοί ογκόλιθοι κολλημένοι μεταξύ τους. Το τμήμα αυτό του σπηλαίου, όπως και το προηγούμενο υπ αριθμ.1076, εκτείνονται από ΝΑ προς ΒΔ. Το δεξιό κατά μήκος τμήμα του σπηλαίου είναι επίπεδο με κλίση προς τα δεξιά. Αποτελείται από ένα θάλαμο διαστάσεων 7χ16χ4μ. Δίπλα στην είσοδό του αριστερά υπάρχει χτιστή δεξαμενή, σε καλή κατάσταση διαστάσεων 1,5χ1,3μ. χωρίς νερό. Στα δεξιά, κατά μήκος του κοιλώματος υπάρχει χώρισμα από κλαδιά, ενώ το εμπρός δεξί τμήμα είναι κλεισμένο με ξηρότοιχο και ξύλινη πόρτα, χρησιμοποιείται δε για τη στέγαση βοσκών Και τα τρία τμήματα του σπηλαίου Παλιόχωρας χρησιμοποιούνται δυστυχώς για ποιμνιοστάσιο. Έγινε υπόδειξη στη κοινότητα να απαγορευθεί πλέον η χρησιμοποίηση για τον παραπάνω σκοπό και να καθαρισθεί, διότι έχει αξιόλογη ιστορική αξία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
Το σπήλαιο Παλιόχωρας βρίσκεται στη περιοχή στην οποία άκμασε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και μετέπειτα ο χριστιανισμός. Σήμερα συναντάμε στη περιοχή αυτή πολλά ερείπια κατοικιών και χριστιανικών εκκλησιών, καθώς και δεξαμενές νερού μερικές των οποίων διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, οι οποίες μάλιστα διατηρούν άφθονο και καθαρό νερό. Ο γιατρός και συγγραφέας κ. Πετρολέκκας παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία : «Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνα στο Βυζάντιο περί το έτος 881μ.Χ. και πριν από αυτόν 100-150 χρόνια, οι Άραβες οι οποίοι κατείχαν τη Κρήτη, λεηλατούν τα νότια παράλια της Πελοποννήσου. Παρ’ όλες τις απόπειρες εξόντωσής τους δεν επετεύχθη αποτέλεσμα, δια αυτό ο αυτοκράτορας έδωσε διαταγή κατά την οποία οι κάτοικοι των παραλίων όφειλαν να μετοικήσουν στα μεσόγεια. Τότε ακριβώς οι κάτοικοι των παλαιών Κυφάντων (Κυπαρισσίου) αποίκησαν τη σημερινή Παλιόχωρα. Πάνω από αυτή σώζεται μικρό τμήμα ενετικού φρουρίου, το οποίο χτίστηκε από τους Ενετούς στη κατοχή των οποίων περιήλθε η Παλιόχωρα όπως και τα περισσότερα παράλια της Πελοποννήσου δυνάμει συναφθείσας σύμβασης με τους Σταυροφόρους (4η Σταυροφορία)». Από άλλες πληροφορίες η περιοχή Παλιόχωρας ονομάζεται και Σφακιά. Η παράδοση λέει ότι η ομώνυμη περιοχή της Κρήτης έλαβε το όνομα αυτό από διασωθέντες κατοίκους των Κυφάντων οι οποίοι μετοίκησαν εκεί, δίνοντας το ίδιο όνομα της πόλης τους. Εκείνο όμως το οποίο μας πείθει ότι στη περιοχή άκμασε ο ελληνικός πολιτισμός είναι ότι μέσα στο σπήλαιο βρίσκονται δεξαμενές λαξευτές ή με επάλειψη πολύ ισχυρή, ως και λαξευτές κλίμακες προσπέλασης. Κατά πάσα πιθανότητα το σπήλαιο ήταν λατρευτικός τόπος. Επίσης στα ερείπια συναντώνται εντός της λάσπης ή μεταξύ των λίθων και θραύσματα από οπτή ερυθρού χρώματος τα οποία προφανώς ανήκουν σε χτίσματα παλαιότερα των οποίων τα τεμάχια χρησιμοποιήθηκαν από τους μετέπειτα κατοίκους για τη συμπλήρωση των υλικών των οικοδομών τους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ.